Dotacje UE

Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój

Beneficjent FENEDO Sp. z o. o. realizuje projekt pn.:

„Intensyfikacja działalności eksportowej firmy FENEDO Sp. z o. o. na rynkach zagranicznych w celu promocji Marki Polskiej Gospodarki”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020,
Działanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Cele i planowane efekty projektu: zwiększenie rozpoznawalności marki Fenedo na rynkach eksportowych przez udział w targach branżowych.

Wartość projektu : 927 129,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich : 591 450,00 PLN

Projekt realizowany w okresie 01.12.2018 – 31.12.2019

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Dominika Czerwińskiego, tel. +48606432961

Pobierz opis w formie pdf