Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Niniejszym oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Fenedo Sp. z o. o.; ul. Marsz. J. Piłsudskiego 74/320; 50-020 Wrocław.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ustępu 1 litera a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody.
  3. Odbiorcami moich danych osobowych będą pracownicy odpowiedzialni za obsługę handlową i marketingową.
  4. Moje dane osobowe będą przechowywane do chwili wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.
  5. Posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych mnie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Posiadam prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo cofnięcia zgody może być wykonane przez oświadczenie złożone administratorowi wysłane na adres e-mail info@fenedo.pl.
  7. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.
  8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.
  9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie dokonuje profilowania, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.